Léirmheas – Ullchabháin Óga

Ba mhaith liom léirmheasanna a dhéanamh ar na leabhair a léim as Gaeilge do foghlaimeoirí. Is é seo an chéad iarracht. Coimeádfaidh mé an Gaeilge simplí is soiléir, agus beidh leagan Béarla ag deireadh an leathnach. Tá níos mó leabhair á léamh agam, ach táim ag tosú le leabhar atá críochnaithe agam.

Is leabhar do pháistí é Úllchabháin Óga, agus bhí sé scríofa as Béarla le Martin Waddell, agus rinne Patrick Benson na pictiúr. Rinne Gabriel Rosenstock an aistriúchán. Mar leabhar do pháistí, tá an scéal simplí, agus mar sin, tá an Gaeilge simplí, ach tá an Gaeilge álainn. Bhí cúpla focail nua ann, ach bhí mé in ann iad a thuiscint ag féachaint ar na focail eile sna haibairtí.

Breithúnas:

  • Scéal: 2/5
  • Pictiúir: 4/5
  • Gaeilge: 5/5
  • Ullchabháin: 4/4

Review – Owl Babies

I would like to do a review of the books I read in Irish from the point of view of a learner. This is the first effort. I will keep the Irish simple and clear, and there will be an English translation at the bottom. I am reading a few books in Irish at the minute, so I’m starting with a simple books that I have completed.

Owl Babies is a book for children, written by Martin Waddel with pictures by Patrick Benson. Gabriel Rosenstock did the translation. As a book for kids, the English is simple, and so the Irish is simple, but the Irish is also lovely. There were a few new words there, but I was able to understand them by looking at the words around them.

Judgement

  • Story: 2/5
  • Pictures: 4/5
  • Irish: 5/5
  • Owls: 4/4

Published by irokie

I like humans, music, games, books, beer, space and smashing the patriarchy. he/him. RTs my own.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: